„Rekord (adatszerkezet)” változatai közötti eltérés

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
(Pascal hátrébb, python hozzáadása)
8. sor: 8. sor:
  
 
==Rekordok használata különböző nyelvekben==
 
==Rekordok használata különböző nyelvekben==
===Turbo Pascal===
+
 
Turbo Pascal-ban a rekord logikailag összetartozó adatokat fog össze.
+
===C===
 +
<Source Lang="c">
 +
#include <stdio.h> // printf() okán
 +
 
 +
struct _datum {
 +
    int ev;  // mehetne akár "int ev, ho, nap;" szintaktikával is.
 +
    int ho;
 +
    int nap;
 +
};
 +
 
 +
int main() {
 +
    struct _datum datum = {2010,8,6};
 +
    printf("Ev : %d\n",datum.ev);
 +
    printf("Ho : %d\n",datum.ho);
 +
    printf("Nap: %d\n",datum.nap);
 +
    return 0;
 +
}
 +
</Source>
 +
 
 +
===Go===
 +
<!-- Go szintaxis híján C (hasonló) -->
 +
<Source Lang="c">
 +
package main
 +
import "fmt"
 +
 
 +
type TDatum struct {
 +
    ev, ho, nap int
 +
}
 +
 
 +
func main() {
 +
    datum := TDatum{2010,8,6}
 +
    fmt.Println("Ev :",datum.ev)
 +
    fmt.Println("Ho :",datum.ho)
 +
    fmt.Println("Nap:",datum.nap)
 +
}
 +
</Source>
 +
 
 +
===Pascal===
  
 
<Source Lang="Pascal">
 
<Source Lang="Pascal">
36. sor: 73. sor:
 
   ReadLn;
 
   ReadLn;
 
End.
 
End.
 +
</Source>
  
</Source>
+
===Python===
 +
Ha az asszociatív tömb nem jó megoldás számunkra, akkor osztályt definiálunk, amelyben kötöttek a változók.
  
 +
<Source Lang="python">
 +
#!/usr/bin/python
  
===Go===
+
class datum(object):
<!-- Go szintaxis híján C (hasonló) -->
+
    def __init__(self, ev=None, ho=None, nap=None):
<Source Lang="c">
+
        self.ev=ev
package main
+
        self.ho=ho
import "fmt"
+
        self.nap=nap
  
type TDatum struct {
+
ma = datum(2010,8,6)
    ev, ho, nap int
 
}
 
  
func main() {
+
print ma.ev
    datum := TDatum{2010,8,6}
+
print ma.ho
    fmt.Println("Ev :",datum.ev)
+
print ma.nap
    fmt.Println("Ho :",datum.ho)
 
    fmt.Println("Nap:",datum.nap)
 
}
 
 
</Source>
 
</Source>
 +
 +
 +
 
[[Kategória:Adatszerkezetek]]
 
[[Kategória:Adatszerkezetek]]

A lap 2010. szeptember 3., 00:38-kori változata

A rekord a legegyszerűbb adatszerkezetek egyike, amely két vagy több egymástól független és potenciálisan eltérő típusú változót (mezőt) foglal egyetlen egységbe. A rekord mezői a memóriában szigorúan egymást követően foglalnak helyet a rekordban történő felsorolásuk sorrendjében, bár szóhatárra igazítás alkalmazása esetén az egyes mezők között kitöltő (filler) adatterületek is jelen lehetnek, amelyek tartalma nem definiált. A rekord méretét a mezők és ezen kitöltő területek összege határozza meg.

A legtöbb programozási nyelv a beépítettek mellett megengedi saját rekordszerkezetek definiálását is a programozó számára, amelyhez tipikusan a rekord mezői nevének és típusának felsorolását követeli meg. A rekordok egymásba ágyazhatók - azaz egy rekord mezője maga is lehet egy rekord -, és egyes nyelvekben (pl. Pascal) lehetőség van alternatív ill. feltételes rekordszerkezet definiálására is, ami a rekord egy részének több eltérő mezőkészletként történő értelmezését is lehetővé teszi. Ebben az esetben a rekord mérete a a fix mezők ill. a legnagyobb alternatív mezőkészlet méretének összegével egyezik.

A rekord mezőit a programozási nyelvek szintjén általában nevükön keresztül lehet elérni, gépi kódra fordítva azonban a rekord kezdőcímét meghatározó báziscímhez képest eltolással kerülnek elérésre.

A legtöbb objektumorientált programozási nyelv az objektumokat belsőleg rekordokként kezeli, azzal a különbséggel, hogy az objektumok adatmezői mellett azok metódusainak címet is ez a speciális - a programozó számára nem látható és elérhető - rekord részeként tárolja, az ún. Virtuális Metódus-Táblában (VMT).

Rekordok használata különböző nyelvekben

C

#include <stdio.h> // printf() okán

struct _datum {
  int ev; // mehetne akár "int ev, ho, nap;" szintaktikával is.
  int ho;
  int nap;
};

int main() {
  struct _datum datum = {2010,8,6};
  printf("Ev : %d\n",datum.ev);
  printf("Ho : %d\n",datum.ho);
  printf("Nap: %d\n",datum.nap);
  return 0;
}

Go

package main
import "fmt"

type TDatum struct {
  ev, ho, nap int
}

func main() {
  datum := TDatum{2010,8,6}
  fmt.Println("Ev :",datum.ev)
  fmt.Println("Ho :",datum.ho)
  fmt.Println("Nap:",datum.nap)
}

Pascal

Program Rekord;

Type TDatum = Record
        ev:String;
        ho:1..12;
        nap:1..31;
       End;

Var datum:TDatum; {egy TDatum típusú rekord létrehozása}

Begin
 {hivatkozás a rekord egyes mezőire}
 datum.ev:=2010;
 datum.ho:=7;
 datum.nap:=11;

 {illetve lekérdezés}
 With datum Do Begin
  WriteLn('Ev : ',ev);
  WriteLn('Ho : ',ho);
  WriteLn('Nap: ',nap);
 End;
 ReadLn;
End.

Python

Ha az asszociatív tömb nem jó megoldás számunkra, akkor osztályt definiálunk, amelyben kötöttek a változók.

#!/usr/bin/python

class datum(object):
  def __init__(self, ev=None, ho=None, nap=None):
    self.ev=ev
    self.ho=ho
    self.nap=nap

ma = datum(2010,8,6)

print ma.ev
print ma.ho
print ma.nap