Rekord (adatszerkezet)

Innen: Programozás Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Csaboka2 (vitalap | szerkesztései) 2010. szeptember 3., 07:14-kor történt szerkesztése után volt. (Python struct trükk hozzáadva)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A rekord a legegyszerűbb adatszerkezetek egyike, amely két vagy több egymástól független és potenciálisan eltérő típusú változót (mezőt) foglal egyetlen egységbe. A rekord mezői a memóriában szigorúan egymást követően foglalnak helyet a rekordban történő felsorolásuk sorrendjében, bár szóhatárra igazítás alkalmazása esetén az egyes mezők között kitöltő (filler) adatterületek is jelen lehetnek, amelyek tartalma nem definiált. A rekord méretét a mezők és ezen kitöltő területek összege határozza meg.

A legtöbb programozási nyelv a beépítettek mellett megengedi saját rekordszerkezetek definiálását is a programozó számára, amelyhez tipikusan a rekord mezői nevének és típusának felsorolását követeli meg. A rekordok egymásba ágyazhatók - azaz egy rekord mezője maga is lehet egy rekord -, és egyes nyelvekben (pl. Pascal) lehetőség van alternatív ill. feltételes rekordszerkezet definiálására is, ami a rekord egy részének több eltérő mezőkészletként történő értelmezését is lehetővé teszi. Ebben az esetben a rekord mérete a a fix mezők ill. a legnagyobb alternatív mezőkészlet méretének összegével egyezik.

A rekord mezőit a programozási nyelvek szintjén általában nevükön keresztül lehet elérni, gépi kódra fordítva azonban a rekord kezdőcímét meghatározó báziscímhez képest eltolással kerülnek elérésre.

A legtöbb objektumorientált programozási nyelv az objektumokat belsőleg rekordokként kezeli, azzal a különbséggel, hogy az objektumok adatmezői mellett azok metódusainak címet is ez a speciális - a programozó számára nem látható és elérhető - rekord részeként tárolja, az ún. Virtuális Metódus-Táblában (VMT).

Rekordok használata különböző nyelvekben

C

#include <stdio.h>

struct _datum {
  int ev; // mehetne akár "int ev, ho, nap;" szintaktikával is.
  int ho;
  int nap;
};

int main() {
  struct _datum datum = {2010,8,6};
  printf("Ev : %d\n",datum.ev);
  printf("Ho : %d\n",datum.ho);
  printf("Nap: %d\n",datum.nap);
  return 0;
}

Go

package main
import "fmt"

type TDatum struct {
  ev, ho, nap int
}

func main() {
  datum := TDatum{2010,8,6}
  fmt.Println("Ev :",datum.ev)
  fmt.Println("Ho :",datum.ho)
  fmt.Println("Nap:",datum.nap)
}

Pascal

Program Rekord;

Type TDatum = Record
        ev:String;
        ho:1..12;
        nap:1..31;
       End;

Var datum:TDatum; {egy TDatum típusú rekord létrehozása}

Begin
 {hivatkozás a rekord egyes mezőire}
 datum.ev:=2010;
 datum.ho:=7;
 datum.nap:=11;

 {illetve lekérdezés}
 With datum Do Begin
  WriteLn('Ev : ',ev);
  WriteLn('Ho : ',ho);
  WriteLn('Nap: ',nap);
 End;
 ReadLn;
End.

Python

Ha az asszociatív tömb nem jó megoldás számunkra, akkor osztályt definiálunk, amelyben kötöttek a változók.

#!/usr/bin/python

class datum(object):
  def __init__(self, ev=None, ho=None, nap=None):
    self.ev=ev
    self.ho=ho
    self.nap=nap

ma = datum(2010,8,6)

print ma.ev
print ma.ho
print ma.nap

Mivel a nyelv megengedi új attribútumok hozzáadását saját osztályok példányaihoz, lehetséges megkötés nélküli rekord-szerű osztályt is használni:

class struct(object):  #üres osztály
  pass

datum = struct()
datum.ev = 2010
datum.ho = 9
datum.nap = 3

szemely = struct()
szemely.nev = "Pista"
szemely.kor = 42
szemely.kutyaja = "Bodri"
szemely.kedvenc_etele = "paprikás krumpli"