Rekord (adatszerkezet)

Innen: Programozás Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Sting (vitalap | szerkesztései) 2010. július 11., 12:18-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A rekord a legegyszerűbb adatszerkezetek egyike, amely két vagy több egymástól független és potenciálisan eltérő típusú változót (mezőt) foglal egyetlen egységbe. A rekord mezői a memóriában szigorúan egymást követően foglalnak helyet a rekordban történő felsorolásuk sorrendjében, bár szóhatárra igazítás alkalmazása esetén az egyes mezők között kitöltő (filler) adatterületek is jelen lehetnek, amelyek tartalma nem definiált. A rekord méretét a mezők és ezen kitöltő területek összege határozza meg.

A legtöbb programozási nyelv a beépítettek mellett megengedi saját rekordszerkezetek definiálását is a programozó számára, amelyhez tipikusan a rekord mezői nevének és típusának felsorolását követeli meg. A rekordok egymásba ágyazhatók - azaz egy rekord mezője maga is lehet egy rekord -, és egyes nyelvekben (pl. Pascal) lehetőség van alternatív ill. feltételes rekordszerkezet definiálására is, ami a rekord egy részének több eltérő mezőkészletként történő értelmezését is lehetővé teszi. Ebben az esetben a rekord mérete a a fix mezők ill. a legnagyobb alternatív mezőkészlet méretének összegével egyezik.

A rekord mezőit a programozási nyelvek szintjén általában nevükön keresztül lehet elérni, gépi kódra fordítva azonban a rekord kezdőcímét meghatározó báziscímhez képest eltolással kerülnek elérésre.

A legtöbb objektumorientált programozási nyelv az objektumokat belsőleg rekordokként kezeli, azzal a különbséggel, hogy az objektumok adatmezői mellett azok metódusainak címet is ez a speciális - a programozó számára nem látható és elérhető - rekord részeként tárolja, az ún. Virtuális Metódus-Táblában (VMT).

Rekordok használata különböző nyelvekben

Turbo Pascal

Turbo Pascal-ban a rekord logikailag összetartozó adatokat fog össze.

Program Rekord;

Type TDatum = Record
        ev:String;
        ho:1..12;
        nap:1..31;
       End;

Var datum:TDatum; {egy TDatum típusú rekord létrehozása}

Begin
 {hivatkozás a rekord egyes mezőire}
 datum.ev:=2010;
 datum.ho:=7;
 datum.nap:=11;

 {illetve lekérdezés}
 With datum Do Begin
  WriteLn('Ev : ',ev);
  WriteLn('Ho : ',ho);
  WriteLn('Nap: ',nap);
 End;
 ReadLn;
End.