Indexvektoros rendezés (algoritmus)

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Lényegében arról van szó,hogy a rendezendő tömb elemeit nem mozgatjuk,hanem a tömbhöz egy index vektort rendelünk, melyben a tömb elemeire mutató indexek a tömb rendezettségének megfelelően követik egymást. Az eljárás során az indextömb elemeit az indexelt adatok rendezettségének függvényében sorba rakjuk. A hasonlítást tehát mindig az indexelt adatokra végezzük el, de csere esetén csak az indexeket cseréljük. Így az eredeti tömbünk változatlan maradhat.

Megvalósítás különböző nyelveken[szerkesztés]

Pascal[szerkesztés]

{pascal példa}
Program IndexVektor;
Uses Crt;
Const n = 5;
Var nevek:Array[1..n]Of String[10];
  indx :Array[1..n]Of 1..n;
  i,j,min,s:Byte;
Begin
 ClrScr;
 WriteLn('Kerem a rendezendo neveket: ');
 For i:=1 To n Do Begin
  ReadLn(nevek[i]);
 End;
 {indexvektoros minimumkiválasztásos rendezés}
 For i:=1 To n Do Begin
  indx[i]:=i;
 End;
 For i:=1 To n-1 Do Begin
  min:=i;
  For j:=i+1 To n Do Begin
   If nevek[indx[j]] < nevek[indx[min]] Then min:=j;
   If i <> min Then Begin
    s:=indx[i];
    indx[i]:=indx[min];
    indx[min]:=s;
   End;
  End;
 End;
 WriteLn('A nevek rendezetten: ');
 For i:=1 To n Do Begin
  WriteLn(nevek[indx[i]]);
 End;
 WriteLn('A nevek rendezetlenul: ');
 For i:=1 To n Do Begin
  WriteLn(nevek[i]);
 End;
 ReadLn;
End.

Go[szerkesztés]

func rendez(arr []int) []int {
    n := len(arr)
    indx := make([]int,n)
    for i:=0; i<n; i++ {
        indx[i] = i
    }
    for i:=0; i<n-1; i++ {
        min := i
        for j:=i+1; j<n; j++ {
            if arr[indx[j]] < arr[indx[min]] {
                min = j
            }
        }
        if i != min {
            indx[i],indx[min] = indx[min],indx[i]
        }
    }
    return indx
}