JavaScript

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Mi a JavaScript?[szerkesztés]

A JavaScript egy olyan objektumalapú szkriptnyelv, amelynek segítségével egy HTML dokumentumba olyan programokat építhetünk be amiket simán HTML nyelvel lehetetlen létrehozni.

JavaScript Történelem[szerkesztés]

A JavaScript eredetileg Brendan Eich, a Netscape Communications mérnöke fejlesztette ki. A nyelvet először a Netscape 2.0-ás verziója támogatta. Eredeti neve, a LiveScript a Netscape egyik projektjének elnevezéséből származott. Szintaxisa egyre közelebb került a Java programozási nyelvhez. Nevét üzleti okokból később a most is használt JavaScript-re változtatták. Másik két neve a Mocha és a Netscape Scripting Languange, de ezek használata nem túl elterjedt.

A JavaScript nyelv főbb vonásai[szerkesztés]

JavaScript segítségével futásidőben dolgozhatjuk fel a felhasználó által futásidőben létrehozott eseményeket.(Pl.: Gombra kattintás, Űrlapmező kitöltése, Űrlap elküldése, Böngésző bezárása, stb.) Lényegében a JavaScript használatával futásidőben való döntésképességet építhetünk honlapunkba.

A nyelv főbb tulajdonságai:

 • Interaktivitás: A felhasználó által létrehozott események kezelhetősége.
 • Biztonság: A JavaScriptben nincs olyan utasítás vagy függvény arra, amivel elérhetővé válnának a kliens fájlai.
 • Böngészőfüggetlenség: Már minden nagyobb böngésző támogatja a JavaScript használatát.
 • Tehermentesíti a kiszolgálót: Már az űrlapok elküldésekor leellenőrizheti, hogy minden űrlapmező ki van-e töltve és ha nincs akkor már kliens oldalon figyelmezteti a Felhasználót.(Viszont nem helyettesíti a szerveroldali ellenőrzést!)


Adattípusok[szerkesztés]

Három elsődleges elemi adattípus létezik:

 • String
 • Number
 • Boolean

Speciális típusok:

 • Undefined
 • Null

Két összetett típus:

 • Object
 • Array

Pár fontosabb objektum:

 • Math
 • Date
 • Function


A String adattípus A String literálban bármilyen karakter elfordulhat, kivéve néhány speciális esetet (új sor, string értéket jelölő karakter, stb). Ebben az érték típusban idézőjelekkel jelöljük, amiből két fajta idézőjel is a rendelkezésünkre áll, az "idézőjel" és az 'aposztróf'.

 
var valtozom1 = ' első \' példa string';
var valtozom2 = "második \" példa \\ string";

Vannak speciális funkciót jelölő karakterek:

  \a Sípoló hang generálása. Használható figyelmeztetésre. 
  \b Balra törlés (backspace). 
  \f Lapdobás (formfeed) 
  \n Új sort jelölő karakter. 
  \t Tabulálás. 


A Szám adattípus Mint minden más nyelvben, itt is megtalálható a szám típusú érték.

 
var szamvaltozo1 = 50;

Sok fajta megadási lehetőség van szám érték megadására:

 • Decimális
 • Oktális: Nullával kezdőnek, 0-tól 7-ig terjedő számjegyekből áll.
 • Hexadecimális: 0x karakter sorral kezdődnek. 0-tól 9-ig és A-tól F-ig terjedő számokból és betűből áll.
 • Lebegőpontos számok: Az E (vagy e) karakter jelöli, hogy kitevő következik.


Logikai érték (Boolean) A programozási nyelvek egyik fontos változó típusa ez. Két értéke lehet:

 • true (igaz)
 • false (hamis)

A true és false utasítások helyett használhatóak feltételek is, mivel logikai értékkel térnek vissza.

Értékadás a következő módon történhet:

var igaz1 = true;
var hamis1 = false;
var igaz2 = 7>2;
var hamis2 = szoveg1==szoveg2;

Objektum (Object) A JavaScript objektum orientált script nyelv, ezért megtalálhatóak benne az objektumok. Objektumot tartalmazó változó az objektum egy hivatkozásaként fogható fel. Semmiben sem különbözik első ránézésre az objektum és a változó, mert mindegyiket névvel azonosítjuk. Az érték adás a következő módokon történhet:

var objektum1 = window.document;
var objektum2 = new Object();
var objektum3 = new fuggveny(5,8);

Első példában egy másik objektumot veszünk át, mondjuk rövidítés céljából. Mások példában egy üres objektumot hozhatunk vele létre. Beépített függvény. Harmadik példában egy előre létrehozott elemfüggvény hoz létre új objektumot.


Tömb (Array) A tömbök hasonlítanak az objektumokra, de itt legtöbbször indexel azonosítjuk az értékeket. Értékadása a következő lehet:

var tomb1 = new Array();
var tomb2 = ['első','második','harmadik'];

Első példában egy beépített függvényt használunk egy üres tömb létrehozására. Második példában látható, hogy ilyen egyszerű módon is létre lehet hozni tömböt.

Függvény (Function) A változók értéke lehet függvény is, amit a következő példák szemléltetnek.

var fuggveny1 = function () {
               return 'szoveg';
              }
var fuggveny2 = fuggveny1;

fuggveny1 változó értékének egy név nélkül létrehozott függvényt adunk. A függvényre fuggveny1() néven hívhatjuk meg. fuggveny2 értékének a függvény fuggveny1-et adjuk. Ezek után hivatkozhatunk ugyan arra függvényre fuggveny1() és fuggveny2() neveken.

Értéktelen (null)

A null értéke akkor lehet egy változónak, ha létrehozták, de az értékét törölték.

var valtozo = 'szöveg';
var valtozo = null;

Definiálatlan érték (Undefined)

Ez nem beépített értéke a JavaScriptnek. Akkor tér vissza ezzel a string típusú, undefined értékű szöveggel, ha az adott változó már létezik, de nincs megadva az értéke.

var valatozo1;
alert(valatozo1);

Böngészőben futtatva, egy figyelmeztető ablakban undefined szöveg jelenik meg.

JavaScript kód használata[szerkesztés]

HTML-kódban a <script> és </script> tagek közé kell helyezni a JS-kódot.

Példa:

 <body>
 Szöveg, szöveg, szöveg.
 <script>
   alert("Felnyíló ablak szövege");
 </script>
 Folytatódik a weboldal.
 </body>