Kifejezések kiértékelése Go nyelven

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Először definiáljuk a típusokat.

types.go:

package types

type Operand float
type Operator byte
type Bracket bool // '(': true, ')': false

func Vegrehajt(a, b Operand, op Operator) Operand {
  switch(byte(op)) {
    case '+':
      return Operand(float(a)+float(b))
    case '-':
      return Operand(float(a)-float(b))
    case '*':
      return Operand(float(a)*float(b))
    case '/':
      return Operand(float(a)/float(b))
  }
  return Operand(0)  // hogy a fordito is boldog legyen
}

Vegrehajt függvény értelemszerűen kiszámol egy egyszerű kifejezést.

Ezek után nézzük meg, hogyan lehet megvalósítani a lengyel formára alakítást.

lengyel.go:

package lengyel

import "./queue"
import "./stack"
import "strconv"
import . "./types"

Először is egy string-t kell olyan formára alakítani, amit az algoritmus könnyen tud kezelni. Ezt valósítja meg a format függvény, melynek bemenete egy string kimenete pedig egy sor, ami a lengyel formára hozás algoritmusának bemeneti sora lesz.

func format(str string) *queue.Queue {
  form := queue.NewQueue()
  n := len(str)
  for i:=0; i<n; i++ {
    switch str[i] {
    case '(':    form.In(Bracket(true))
    case ')':    form.In(Bracket(false))
    case '+','-','*','/':  form.In(Operator(str[i]))
    case ' ': break
    default:
      j := i
      ok := func(o byte) bool {
        return (o>47 && o<58) || o==46
      }
      for i++; (i<n && ok(str[i])); i++ {
        ;
      }
      if (i<n && !ok(str[i])) || i == n {
        i--
      }
      f,_ := strconv.Atof(str[j:i+1])
      form.In(Operand(f))
    }
  }
  return form
}

Prioritást vizsgáló függvény:

func prior(op Operator) int {
  switch op {
    case '+', '-':
      return 1
    default:  // '*' '/'
      return 2
  }
  return 0
}

Ezek után az algoritmus implementációja:

// operadns: [0-9]+(\.[0-9])?[0-9]*
// operators: [*/+-]
// brackets: [()]
// space: [ ]
func LengyelForma(str string) *queue.Queue {
  O := queue.NewQueue()
  I := format(str)
  V := stack.NewStack()

  for !I.IsEmpty() {
    x,_ := I.Out()
    switch x.(type) {
    case Operator:
      _x := x.(Operator)
      val,_ := V.Top()
      b,isBracket := val.(Bracket)
      o,isOperator := val.(Operator)
      for (!V.IsEmpty()) && ( ( (isBracket && !bool(b)) || !isBracket) && ((isOperator && (prior(o) >= prior(_x))) || !isOperator)) {
        y,_ := V.Pop()
        O.In(y)
      }
      V.Push(x)
    case Operand:
      O.In(x)
    case Bracket:
      _x,_ := x.(Bracket)
      if bool(_x) {
        V.Push(_x)
      } else {
        val,_ := V.Pop()
        y,isBracket := val.(Bracket)
        for ((isBracket && !bool(y)) || !isBracket) {
          O.In(val)
          val,_ = V.Pop()
          y,isBracket = val.(Bracket)
        }
      }
    }
  }
  for !V.IsEmpty() {
    y,_ := V.Pop()
    O.In(y)
  }
  return O
}

Ezzel kész van a kifejezés lengyel formára hozása. A kiértékelő függvény:

kiert.go:

package kiert

import . "./types"
import "./queue"
import "./stack"

func Kiertekel(I *queue.Queue) float {
  V := stack.NewStack()

  for !I.IsEmpty() {
    x,_ := I.Out()
    switch x.(type) {
      case Operand:
        V.Push(x)
      case Operator:
        v1,_ := V.Pop()
        v2,_ := V.Pop()
        a,_ := v1.(Operand)
        b,_ := v2.(Operand)
        op,_:=x.(Operator)
        V.Push(Vegrehajt(a,b,op))
    }
  }
  f,_ := V.Pop()
  ret,_ := f.(Operand)
  return float(ret)
}

Ez már egy float típust ad vissza, ez a kifejezésünk értéke.

Ezek használatára egy egyszerű példa:

main.go:

package main

import "./lengyel"
import "./kiert"
import "fmt"

func main() {
  I := lengyel.LengyelForma("12 + ( 34 + 45 ) * ( 67 - 89 )")
  ertek := kiert.Kiertekel(I)
  
  fmt.Printf("eredmény: %f\n",ertek)

}

Ez csak az algoritmus implementációja. Mit ahogy az algorimus sem foglalkozik a bemeneti kifejezések helyességével, ez a program sem. Ezt a helyességet, általában egy lexikális elemző szokta ellenőrizni.