Lineáris regresszió (algoritmus)

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Lineáris regresszió - Egyenes illesztés[szerkesztés]

A Lineáris regresszió / Egyenes illesztés olyan matematikai eljárás, amellyel egy bármilyen halmazt alkotó, kétdimenzós térben elhelyezkedő pontokra olyan egyenest illesztünk, ami mutatja a pontok által meghatározott tendenciát. Példa: Spektrofotometriás mérések során színes oldatok koncentrációját határozzuk meg. Az oldatok azonos körülmények közötti mérése során a fényelnyelés mértéke függ a színes komponens koncentrációjától. Így egy ismeretlen koncentrációjú oldat fényelnyelését megmérve meghatározható az oldat koncentrációja. Az alkalmazott programozási algoritmus:

Pszeudo-kód:


Visual Basic példa:

  Private Sub LinearRegression()
  Dim x1(1 To 1000) As Double  'A pontok x-koordinátáit tartalmazó tömb
  Dim y1(1 To 1000) As Double  'A pontok y-koordinátáit tartalmazó tömb
  Dim sx, ssreg As Double  'Segéd változók
  Dim m As Double  ' Kapott egyenes meredeksége
  Dim t0 As Double  ' A kapott egyenes tengelymetszete
  Dim avx, avy As Double  'Az x-koordináták, illetve y-koordináták átlaga
  Dim i As Integer
    For i = 1 To 1000
      szumx = szumx + x1(i)
      szumy = szumy + y1(i)
    Next i
    avx = szumx / 1000   ' vagy: avx = szumx / i
    avy = szumy / 1000   ' vagy: avy = szumy / i
    For j = i To 1000
      sx = sx + (x1(i) - avx) * (y1(i) - avy))  
      ssreg = ssreg + ((x1(i) - avx) ^ 2)
    Next j
    m = FormatNumber(sx / ssreg, 3)
    t0 = FormatNumber(avy - (sx / ssreg) * avx, 3)
  End Sub

Ez a módszer nem tartalmazza azt az opciót, hogy az egyenes átmenjen az origón, illetve nem tartalmazza a különböző statisztikai hibaszámítások lehetőségeit sem, illetve csak egy, összefüggő pont-tartományra alkalmazható.