Mélységi keresés (algoritmus)

Innen: Programozás Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A mélységi keresés (depth-first search) egy olyan fabejárási algoritmus, amelly a fában a gyökértől kiindulva minden csúcsot bejárja. Az algoritmus lényege, hogy a fában igyekszik először a gyökértől távolabbi (mélyebb) csúcsokat átvizsgálni, és csak azután lép vissza a szomszédos és a korábbi csúcsokhoz.

Programozási nyelvekben a megvalósítás általában rekurzív függvénnyel, vagy veremmel lehetséges.

Mélységi fabejárási példa C++ ban:

#include <ostream>
using namespace std;
string depth_first( const Node & n, ostream & o ) {
  int i;
  o << n.value();
  for ( i=0; i<n.childcount(); ++i )
   depth_first( n.child(i), o );
}

DFS stack-kel összefüggő gráfon:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
size_t N;
std::vector<std::vector<size_t> > adj;

void dfs(int root)
{
  std::vector<bool> v(N,0);
  std::stack<size_t> q;
  q.push(root);
  while(!q.empty())
  {
    size_t n=q.top();
    q.pop();
    if(v[n])
      continue;
    std::cout << "at " << n << std::endl;
    v[n]=1;
    for(size_t i=0; i<adj[n].size(); ++i)
      if(!v[adj[n][i]])
        q.push(adj[n][i]);
  }
}

main()
{
  // gráf definiálása, azaz N és az éllista feltöltése.
  // adj.size=N, 0<=adj[n][i]<N
  // ..

  dfs(0);
}

Példákód Python nyelven, veremmel.

def bejar(kcsucs, n):
 vm = 0 # verem mutató
 verem = [0]*n*2 # verem
 bejart = [0]*n # a bejárt csúcsok tárolása
 x = kcsucs # x, az aktuális csúcs; kezdőértéke a függvénynek adott érték
 i = 0 # bejártlan csúcsok kereséséhez használt változó
 kesz = False # nem jártuk be a gráfot
 print(x+1) # kiírjuk a csúcsot, ahonnan indulunk
 while kesz != True: # amíg nincs kész a bejárás
 while(i<n and (graf[x][i] != 1 or bejart[i] == 1 or i == x)):
  i+=1 # következő be nem járt csúcs megkeresése
 if i < n: # ha ez a feltétel teljesül, akkor még van bejártlan csúcs
  verem[vm] = x # aktuális csúcs eltárolása a veremben
  vm+=1 # verem mutató +1
  bejart[x] = 1 # adott csúcsnál már jártunk
  verem[vm] = i # a következő be nem járt csúcs tárolása
  vm+=1 # verem mutató +1
  x = i # az aktuális csúcsot átállítjuk a "megtalált" és még be nem járt csúcsra
  i = 0 # a kereséhez használt változót visszaállítjuk
  print(x+1) # kiírjuk, hogy melyik csúcsnál vagyunk (a plusz egy a Python tömbindexelése miatt kell, mivel nullával kezdődik)
 elif vm > 0: # ha a verem mutató nulla lenne, akkor visszaértünk volna a kezdőcsúcshoz
  bejart[x] = 1 # az aktuális csúcs nem kapcsolódik több bejáratlan csúcshoz; tehát ezt a csúcsot teljesen bejáratuk
  vm-=1 # verem mutató -1
  i = verem[vm]+1 # a mostani, már bejárt csúcs kivétele; a plusz egy a végtelen ciklus elkerülése miatt kell
  vm-=1 # verem mutató csökkentése
  x = verem[vm] # a mostani, már bejárt csúcs "szülő csúcsát" kivesszük a veremből és azon folytatjuk a még be nem járt csúcsok keresését
  print(x+1) # kiírjuk, hogy melyik csúcsnál vagyunk
 else: # verem mutató <=0, tehát visszaértünk a kezdőcsúcshoz
  kesz = True # végeztünk a bejárással

# PÉLDA:
n = 6 # csúcsok száma
graf = [[0,1,1,0,0,0], # csúcsmátrix
    [1,0,0,1,1,0],
    [1,0,0,0,0,1],
    [0,1,0,0,0,0],
    [0,1,0,0,0,0],
    [0,0,1,0,0,0]]
bejar(0, n) # bejárás elkezdése

Csak a függvény, magyarázatok nélkül

def bejar(kcsucs, n):
 vm = 0
 verem = [0]*n*2
 bejart = [0]*n
 x = kcsucs
 i = 0
 kesz = False
 print(x+1)
 while kesz != True:
 while(i<n and (graf[x][i] != 1 or bejart[i] == 1 or i == x)):
  i+=1
 if i < n:
  verem[vm] = x
  vm+=1
  bejart[x] = 1
  verem[vm] = i
  vm+=1
  x = i
  i = 0
  print(x+1)
 elif vm > 0:
  bejart[x] = 1
  vm-=1
  i = verem[vm]+1
  vm-=1
  x = verem[vm]
  print(x+1)
 else:
  kesz = True