Programozási nyelv

Innen: Programozás Wiki
(Programnyelv szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Bevezető[szerkesztés]

A programozási nyelvek a természetes nyelvektől eltérő módon kötöttebb, szigorú szabályokra épülő nyelvek, amelyeket speciális célra terveztek. A programozási nyelvekkel az ember képes gépek (értelemszerűen főként számítógépek) felé kommunikálni utasításait. A számítógépek az esetek nagy többségében nem közvetlenül értelmezik a programnyelven megfogalmazott utasításokat, hanem egy értelmező vagy fordítóprogram segítségével gépi kódra fordítják azt, majd az így kapott eredményt képesek közvetlenül végrehajtani.

A programnyelvek fajtái[szerkesztés]

A programozási nyelveket egy-egy adott probléma megoldására tervezték. Ebből következően léteznek általános és speciális feladatokra tervezett nyelvek.

A speciális feladatokra tervezett nyelvek természetszerűen szűkebb eszközkészlettel bírnak, csak vagy főként az adott célra specializálódott lehetőségekkel bírnak, de mivel főként az adott feladathoz illeszkednek, így megkönnyítik, egyszerűbbé teszik annak megoldását.

Az általános célú programnyelvek univerzális megoldásokat kívánnak nyujtani. Elvileg mindenféle feladat megoldására lehetőséget akarnak adni. Természetesen az általános célu programnyelvek is erősebbek illetve gyengébbek egy-egy részterületen, így egy adott probléma számítógépes programjának létrehozására is célszerű válogatni a programnyelvek közül, melyek adnak több támogatást az adott feladat megoldására.

Egy programnyelv leírása[szerkesztés]

A programnyelv formai követelményeit együttesen a nyelv szintaxisának nevezzük. A programnyelvek nyelvi eszközeinek és szabályainak leírására főként nem szabadszöveges formát használunk (hiszen egyértelműnek kell lennie a definíciónak), hanem igénybe vehető például a BNF vagy EBNF szabály lista megadása vagy például a szintaxisdiagram ábrák használhatók.

Programozási nyelvek[szerkesztés]

Mivel számtalan programnyelv alakult ki a számítástechnika fejlődése folyamán, az alábbi lista csak a fontosabb, ismertebb vagy csak egyszerűen megemlítésre méltó nyelveket tartalmazza.

További programozási nyelveket a programozási nyelvek átfogó listájában találsz.

Programfejlesztő környezetek[szerkesztés]

Ma már a programnyelvek ritkán jelennek meg önálló egységként. Általában egy programnyelvhez egy komplett háttér is tartozik (könyvtárak, osztálykönyvtárak) sőt a programnyelvek fejlesztőkörnyezettel (IDE) is rendelkeznek, amely magában foglalja a forrásprogram létrehozásához, és a forrásprogramból végrehajtható program létrehozásához kapcsolódó műveletek, szolgáltatások egész sorát.

Egyéb[szerkesztés]

A legtöbb programozási nyelvben a szintaktikai szabályok betartása mellett általában szabadon formázható a forrásprogram szövege, beleértve a logikai sorok tetszőleges számú fizikai sorra törését, több utasítás egyetlen fizikai sorban fűzését, és a forráskód tagolását is szóközök és más ún. "whitespace" karakterek segítségével. Egy jól formázott forrásprogram szöveg könnyebben olvasható a humán felhasználók számára, így jobban megérthető és átlátható. Az egy adott nyelvben bevett és elterjedt tipikus formázási szokásokat programozási konvencióknak szokás hívni.

Ugyanakkor léteznek olyan programozási nyelvek is, amelyek a forrás igen szigorú formázását követelik meg, kevés szabad kezet hagyva a programozóknak. Pl. Python-ban a behúzás segítségével utasításblokkokat definiálni, a legtöbb Basic nyelvjárásban pedig a sortörés is utasításblokk-határolónak számít ill. megkövetelt elem bizonyos vezérlési szerkezetek különböző elemeinek és vezérlési ágainak elválasztására.